Kokonaisvaltaista ja luotettavaa metsäomaisuuden hoitoa, metsänomistajan etu huomioiden

Metsän arvo nousee parhaiten suunnitelmallisella ja kestävään metsien hyödyntämiseen perustuvalla hoidolla. Metsänhoitotoimenpiteet kannattaa toteuttaa silloin, kun ne ovat ajankohtaisia, jotta metsäomaisuuden arvo kasvaa parhaalla mahdollisella tavalla. Metsänomistajalle tarjotaan tänä päivänä metsänhoitopalveluita monesta suunnasta, edelleen on kuitenkin vain yksi taho joka ajattelee puhtaasti metsänomistajan etua; metsänomistajien itsensä hallinnoima organisaatio eli metsänhoitoyhdistys.

Taitaapa olla niin, että puunostajilla on vähän ketunhäntä kainalossa kun innokkuus tarjota metsänomistajille muutakin kuin puukauppaa on selvästi lisääntynyt. AutoYrittämällä sitoa metsänomistaja vain yhden ostajan asiakkaaksi havitellaan loppujen lopuksi vain edullista ja ostajan lähtökohdista tulevaa puuraaka-ainetta kunkin yhtiön laitoksille. Kaikki muu metsänomistajan suuntaan tapahtuva toiminta on loppujen lopuksi laadittu vain tukemaan tätä tavoitetta.

Kenellä on oikeasti päätösvalta?

Puunostajan näkövinkkelistä asia on luonnollista, eikä siinä ole edes mitään tuomittavaa. Näin liiketaloudessa toimitaan. Metsänomistajan kuitenkin halutessa varmistaa oman etunsa toteutuminen myös tulevina vuosina kannattaa ajatella tietysti toisin. Sitoutumalla yhteen ostajaan saattaa lyhytaikaisen edun takana piillä peikko; todellisen kilpailun puuttumisen myötä annetaan tulevissa leimikoissa hinnoitteluvalta käytännössä täysin ostajan käsiin. Tämän asetelman lopputuloksen kaikki tietävät. Kannattaa lukea yhtiöiden sopimustekstit tarkkaan; lukeeko siellä että puukaupassa on annettava se kuuluisa viimeinen sana sopimuskumppanina olevalle yhtiölle? Eli varaako yhteistyösopimuskumppani itselleen oikeuden muuttaa tekemäänsä tarjousta sen jälkeen kun muut ovat tarjouksensa antaneet? Jos näin on, niin kannattaa miettiä kuinka innokkaasti kilpailevat yhtiöt tällöin tarjouksia tekevät.

Pitämällä päätösvalta rehellisesti omissa käsissään metsänomistaja turvaa parhaiten oman etunsa toteutumisen nyt ja tulevaisuudessa. Se on hienoa, että tietoa voi tänä päivänä kysyä monista lähteistä. Se mahdollisuus kannattaakin hyödyntää, mutta kannattaa samalla varmistaa että päätösvalta pysyy itsellä.

Metsänhoito kannattaa

Uuden perustetun taimikon varhaishoidon laiminlyönti voi tulla kalliiksi, kun heikkokuntoisia taimia yritetään pelastaa metrinkorkuisen heinikon keskeltä tai uusia taimia joudutaan istuttamaan hei-nikon tukahduttamien taimien tilalle. Taimikon alkukehitys hidastuu, mikä johtaa turhaan tulojen menetykseen. Sama koskee pusikoitumaan jääneitä varttuneempia taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Mitä enemmän hoitotoimenpiteet viivästyvät sitä suuremmat ovat tulonmenetykset ja metsäpalstan arvon lasku metsän myöhempää kehitystä ajatellen.
 
Nykyajan ihmiset ovat kiireisiä, jotkut asuvat kaukana metsätilasta ja metsänomistajien keski-ikä nousee tasaiseen tahtiin. Aina eivät oma aika tai voimat Metsuri talviyksikertaisesti riitä tekemään metsätöitä omatoimisesti. Tällöin tarvitaan luotettavan metsäammattilaisen apua.  
 
Päijänteen Metsähoitoyhdistys tarjoaa metsänomistajajäsenilleen kokonaisvaltaista metsäomaisuudenhoitopalvelua. Metsänomistaja voi halutessaan olla tiiviisti mukana eri hoitotoimenpiteiden sekä hakkuiden suunnittelussa ja toteutuksessa, tai jättää luottavaisin mielin metsäasioiden hoidon osittain tai kokonaan metsäammattilaisen hoidettavaksi. Palvelukokonaisuus räätälöidään ja toteutettavat työt suunnitellaan metsänomistajan toiveiden mukaiseksi. Lopullisen päätöksen toteutettavista toimenpiteistä tekee aina metsäomistaja, emmekä sido metsänomistajaa tulevien päätöksien suhteen mihinkään.
 
Jotta henkilökohtaiset tavoitteesi toteutuvat, otamme huomioon metsän kasvatukseen, hoitoon ja hakkuisiin liittyvät toiveesi. Tavoitteenamme on toteuttaa metsien hoitotyöt ja hakkuut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti hyvän metsänhoidon ja kestävän metsätalouden periaatteita noudattaen sekä ottaen huomioon arvokkaat metsäluontokohteet – tavoitteenamme on tuottava ja monikäyttöinen metsä jossa toteutuu myös metsänomistajan taloudelliset tavoitteet.