Huomisen metsät tehdään tänään

Metsän kasvu ja tuotto ratkaistaan pitkälti jo metsän kehityksen alkuvaiheessa. Hoidettu metsä antaa hyvän taloudellisen tuloksen ja on omaisuutena arvokkaampi kuin hoitamaton metsä. Metsän tärkeimmät hoitotyöt; uuden taimikon perustaminen heti päätehakkuun jälkeen, taimikon varhaishoito pian uudistamista seuraavina vuosina ja taimikonhoito kannattaa siis hoitaa ajallaan.


Harkitse taimikonhoitotöiden tekemistä metsässäsi.


MetsäntekijäPäijänteen Metsänhoitoyhdistyksen yhtenä toiminnan painopistealueena vuonna 2010 on taimikon- ja nuorenmetsänkunnostusmäärien lisääminen. Taimikkovaiheessa ratkaistaan metsän tuleva kehitys, onkin ensiarvoisen tärkeää hoitaa taimikot ajallaan. Myöhästynyt taimikonhoito aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä kasvutappioiden ja puuston laadun heikentymisen takia. Myöskään taimikon varhaisperkauksen tärkeyttä ei pidä koskaan unohtaa. Kun istuttamisesta on kulunut 5-7 vuotta, niin hyvin todennäköisesti monessa taimikossa on syytä käydä ensimmäisen kerran raivaussahan kanssa.

Vaikka kesä on otollisinta aikaa metsätöille, niin monta kertaa työt onnistuvat talvellakin joten ei muuta kuin sahat soimaan. Päijänteen Metsänhoitoyhdistykseltä saatte tarvittaessa ammattitaitoista metsurityövoimaa avuksenne.

Muistattehan, että metsätöihin on mahdollista saada myös valtion maksamaa tukea. Tarkempia tietoja saatte metsänhoitoyhdistyksestä, mutta varsinaisen toteutustuen lisäksi töiden suunnittelu ja tehdystä työstä laadittu selostus (toteutusilmoitus) ovat metsänomistajalle ilmaisia (vain arvonlisävero laskutetaan ja senkin voi vähentää alv -verotuksessa).

Hehtaarikohtaiset tukimäärät nousivat hiljakkoin, joten hoitotöiden tekeminen tai teettäminen on entistäkin edullisempaa. Ja ennenkaikkea on muistettava, että metsään sijoitettu euro alkaa kasvamaan korkoa metsän parempana kasvuna. Kyse on omaisuuden hoidosta, jossa sijoitetulle rahalle saa hyvän koron.