varhaishoidolla kasvutilaa taimikolle

Mitä on varhaisperkaus ja miksi se kannattaa tehdä?

Varhaishoito1Varhaisperkaus tehdään kun taimet ovat noin metrisiä. Perkauksessa annetaan kasvutilaa taimikolle poistamalla viljeltyjen taimien ympäriltä niiden kasvua haittaava vesakko. Metsän tulevaisuuden kannalta oikea-aikaisesti tehty varhaishoito ratkaisee paljon, sillä se luo perustan metsikölle ja tuleville hakkuille. Hyvällä raivauksella päästään nauttimaan hakkuutuloistakin aiemmin. Varhaishoidon laiminlyönti merkitsee kasvutappioita ja aiheuttaa lisäkustannuksia varhaishoitoa seuraavassa taimikon harvennuksessa.

Varhaisperkaus on etenkin rehevillä mailla välttämätön. Karut männiköt tarvitsevat raivausta harvemmin. Istutuskoivikot ovat nopeakasvuisia ja ehtivät usein kasvaa karkuun vesakolta, mutta raivaus on yleensä tarpeen viimeistään 4-5 vuoden kuluttua istutuksesta.

Varhaisperkauksen jälkeen taimille riittää valoa ja paremmin ravinteita kasvaa pituutta ja paksuutta. Raivattu taimikko kestää myös tuhoja paremmin ja hirvetkin pysyy paremmin loitolla.

Mihin vuoden aikaan varhaisperkaus sitten kannattaa ajoittaa? Paras aika on kevät ja kesä. Lehtipuut vesovat vähiten juhannuksen ja elokuun välisenä aikana. Taimet näkyvät syksyllä hyvin kun lehdet ovat tippuneet pois ja hyvänä aurinkoisena syksynä sahan kanssa työskentely on yleensä mielekkäämpää kuin kesähelteellä. Huonona puolena syysperkauksella on lehtipuiden selvästi voimakkaampi vesominen.

Taimikon varhaisperkaukseen on mahdollista saada tietyin edellytyksin valtion Kemera-tukea 160 €/ha. Tuen saamiseksi pitää muistaa, että tukihakemus on tehtävä ennen töiden aloittamista!

Soita ja kutsu oma metsäneuvojasi maksuttomalle tilakäynnille kartoittamaan hoitotarpeet! Meiltä saat myös ammattilaiset sahan varteen jos itsellä ei ole aikaa eikä mahdollisuutta tehdä metsänhoitotöitä.