ajankohtaista metsäverotuksesta

Metsäveroilmoitus 2018 1Metsäveroilmoituksen täyttö on pian ajankohtaista. Saat esitäytetyn metsäveroilmoituksen 2C postitse tammikuun aikana. Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos on metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja. Verottaja suosittelee ilmoituksen antamista sähköisenä verkkolomakkeena (vero.fi -sivujen kautta ja sieltä edelleen Omavero)

Veroilmoituksen voi kuitenkin edelleen tehdä myös paperilomakkeella, mutta verottaja ei enää lähetä esitäytetyn veroilmoituksen mukana palautuskuorta eikä painettua täyttöopasta.

VEROILMOITUSTEN PALAUTUSPÄIVÄT

- Anna metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C) viimeistään 28.2.2019

-Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, anna kaikki tuloveroilmoitukset 2.4.2019. Jos olet rajoitetusti verovelvollinen (esimerkiksi asut ulkomailla), palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 21.5.2019.

-Ilmoita ja maksa arvonlisävero viimeistään 28.2.2019, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä.

Viime vuonna voimaan tullut yrittäjävähennys koskee edelleen metsätalouden harjoittajia. Vähennys on viisi prosenttia metsätalouden positiivisesta tuloksesta. Verohallinto tekee vähennyksen puolestasi. Sinun ei siis tarvitse laskea ja ilmoittaa vähennystä veroilmoituksessasi.

Jos olet saanut vuonna 2018 metsää lahjaksi tai lahjanluonteisella kaupalla, sinulla voi olla oikeus metsälahjavähennykseen jos nämä edellytykset täyttyvät:

-Olet saanut metsän lahjana 1.1.2018 tai en jälkeen
-Olet maksanut metsälahjasta lahjaveron
-Kyseessä ei ole perintö- ja lahjaverotuksessa tarkoitettu yhteislahja
-Lahjana saatuun metsään ei ole sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta
-Lahjana saamasi metsä on pinta-alaltaan riittävän suuri

MITENKÄS NE ALVIT?

Arvonlisäverojen ilmoittamista ja tilittämistä varten verottaja ei postita lomaketta. Tarvittaessa lomakkeen voi tulostaa alla olevasta linkistä tai verottajan sivuilta.

Metsänomistajan ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, mikäli hänellä ei ole ilmoitettavaa verovuoden ajalta (esim. puun myyntejä tai vähennettävää arvonlisäveroa). Kulujen arvolisäverot kannattaa kuitenkin aina ilmoittaa, vaikka puunmyyntituloja ei olisikaan. Ilmoitetut kulujen arvonlisäverot palautuvat näin metsänomistajan tilille.

Verottajan pankkitilin numerot, mihin mahdollinen arvonlisävero tulee maksaa, on aikoinaan ilmoitettu metsänomistajalle. Kyseiset tilinumerot on lueteltu alempana ja ne ovat voimassa edelleen.  Omaveron kautta ilmoitettaessa, verottajan järjestelmä antaa automaattisesti myös viitenumeron. Jos ilmoituksen jättää paperisena, on viitenumero kysyttävä verottajalta.

Jos tarvitset verottajan viitenumeron, saat sen soittamalla VEROTTAJAN PALVELUNUMEROON p. 029 497016.

Pankkitilinumerot arvonlisäveron maksua varten ovat:
Nordea FI64 1660 3000 1176 25
Pohjola Pankki FI35 5000 0120 2535 04
Danske Pankki FI56 8919 9710 0007 24

APUA METSÄNHOITOYHDISTYKSELTÄ

Mikäli metsäveroilmoituksen täyttäminen askarruttaa, täytämme ilmoituksia korvausta vastaan (80 €/h + alv, vähimmäisveloitus 1 h). Puunkorjuupalveluamme käyttäneiden metsänomistajien veroilmoituksen täytämme maksutta. Varaa aika jo nyt omalta metsäneuvojaltasi!

Tervetuloa jäsenillemme maksuttomiin metsäverotilaisuuksiimme, tiistaina 22.1.2019 Gradia Jämsä, Myllymäen kampuksen auditorio (Koulutie 12) ja lauantaina 26.1.2019 JAMKin Rajakadun Tulikari auditorio (R35D205), Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä.
linkkinuoliLataa tästä tarkemmat aikataulut ja ohjema.

Alla linkki alv-lomakkeen tulostamiseen, sekä linkki verottajan metsäveroilmoituksen opasmateriaaliin.

linkkinuoliAlv lomake

 linkkinuoliOhjeita metsäveroilmoituksen täyttämiseen