niin metsä vastaa kuin sille huudetaan

Taimikonh ilmastaMaa- ja metsätalousministeriö päätti 3. toukokuuta 2016, että kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin perustuvan tuen eli Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään osittain loppuvuoden ajaksi.  Keskeytys koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea.

Kyseisiä tukia koskevat hakemukset, jotka ovat tulleet vireille viimeistään 6.5.2016, ratkaistaan tänä vuonna siltä osin kuin varoja on käytettävissä. Sen sijaan uudet hakemukset, jotka tulevat vireille 7.5.-31.12.2016 välisenä aikana, hylätään.

Viimeistään 6. toukokuuta vireille tulleet hakemukset ratkaistaan niiden saapumisjärjestyksessä, sen  mukaan, minkä verran kullekin toimenpiteelle on varoja jäljellä. Tuki maksetaan hankkeiden valmistuttua toteutusilmoituksen jättämisen jälkeen. Jos vuoden 2016 varat loppuvat kesken, siirretään jäljelle jääneet, viimeistään 6.5.2016 tehdyt hakemukset käsiteltäviksi vuonna 2017. Mikäli tuolloinkaan ei varoja ole käytettävissä, hakemukset hylätään.

 

Hoidettu metsä on myös omaisuutena arvokkampi

Vaikka lisävaroja Kemeraan yritetään kaikin keinoin saada, on varojen saanti epävarmaa ja pitkissä kantimissa. Ajankohtaiset ja tarpeelliset varhaisperkaukset ja taimikonhoidot kannattaa ehdottomasti tehdä ajallaan ilman tukeakin. Viivästynyt raivaustyö tulee aina kalliimaksi kuin ajallaan tehty. Lisäksi hoitamaton taimikko riukuuntuu ja menee pahimmassa tapauksessa pilalle.

Etenkin tärkeän varhaisperkauksen kustannus metsänhoitoyhdistyksellä teetätettynä on varsin maltillinen ilman tukeakin. Teetitpä työn vieralla tai teet itse, palkintona on parempi metsän tuotto myöhemmin. Lisäksi hoidettu metsä on aina ilo silmälle ja ennen kaikkea omaisuutena arvokkaampi.

Omasta metsäomaisuudesta kannattaa pitää hyvää huolta, aivan kuten muustakin omaisuudesta. Taimikon alkuvaiheen raivaukset ovat tulevan metsän kehityksen kannalta kaikkein tärkein työvaihe.

Kuten vanha sanonta kuuluu: Niin metsä vastaa kuin sille huudetaan.