Metsänomistajille outoja selvityspyyntöjä verottajalta

Sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan (28.3.2017) metsänomistajat ovat saaneet jopa 16 000 aiheetonta arvonlisäveroihin liittyvää lisäselvityspyyntöä.

On huomioitava, että osa selvityspyynnöistä on kuitenkin aiheellisia.

Verottajan mukaan yksi syy aiheettomaan selvityspyyntöön johtuu verottajalla olevista virheellisistä rekisteritiedoista, mitkä verottaja lupaa korjata automaattisesti. Suurimassa osassa syynä on todennäköisesti se, että paperisten arvonlisäveroilmoitusten digitoinnissa on tapahtunut tekninen käsittelyvirhe.

Jotkut metsänomistajat ovat saaneet jopa useamman tuhannen euron uhkasakkovaatimuksia aiheetta. Kehoitammekin kaikkia tarkistamaan huolella verottajalta tulleen selvityspyynnön ja oikaisemaan asian verottajalle. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä myös metsänhoitoyhdistykseen asian selvittämiseksi.

Alv-ilmoitus verottajalle jatkossa sähköisesti - poikkeustapauksissa paperi-ilmoituskin käy

Uuden lain mukaan myös arvonlisäverollisten metsänomistajien tulee arvonlisäverot ilmoittaa sähköisesti. Vuoden 2017 arvonlisäverot ilmoitetaan siten helmikuussa 2018 vero.fi -palvelun kautta.

Metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen täyttäminen vero.fi -palvelussa on pankkitunnuksien avulla suhteellisen helppoa. Suuri joukko metsänomistajia on kuitenkin syystäkin huolissaan, sillä vaikka nettiyhteydet olisivatkin käytössä, ilmoituksen täyttäminen on  monille ylitsepääsemätön este.

Yhtymien ja perikuntien tulee hakea niin sanottu Katso-tunniste sähköistä ilmoittamista varten. Katso-tunnisteen hakemiseen on yksityiskohtaiset ohjeet verottajan nettisivuilla. Tunnuksien hakemisessa kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä useamman osakkaan yhteisomistuksissa tarvitaan asioiden hoitajalle valtakirja muilta osakkailta.

Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen palveluihin kuuluu metsäveroilmoitusten, sekä arvonlisäveroilmoitusten täyttöpalvelu. Metsänomistajan omalla pankkitunnuksella voimme tarjota toimistoillamme metsänomistajien käyttöön myös sähköisen veroilmoituksen täytön.

Verohallinnon mukaan ihmiset, joilla ei ole verkkoyhteyttä tai eivät osaa sellaista käyttää, voivat edelleen ilmoittaa arvonlisäverot paperilomakkeella.