lisärahaa myönnetty KEMERA-TUKIIN

Suomen metsäkeskus alkoi jälleen hyväksyä uusia nuoren metsän hoitohankkeita keväällä 2017. Tuet olivat hakukiellossa noin vuoden. Valtion lisätalousarviossa myönnettiin kemera-tukien maksamiseen lisärahaa yli 11 miljoonaa euroa. Lisäyksen jälkeen tukea on käytettävissä tänä vuonna yhteensä 67,25 miljoonaa euroa, kertoo Suomen metsäkeskus 24.7.17 julkaistussa tiedotteessaan.

Metsäkeskuksen mukaan kemera-varoja oli käytetty heinäkuun puoliväliin mennessä alle kolmasosa koko vuoden summasta. "Kemera-varoja on nyt erittäin hyvin käytettävissä, kuten myöntämisvaltuuttakin hankkeiden hyväksymiseen. Tarvitaan vain työn ryskettä metsiin", sanoo Metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen.

Toteutusajat lyhenivät

taimikonhoitovideon linkkikuvaKemera-lakia on muutettu siten, että jatkossa metsänomistajien täytyy hoitaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-työt vuoden sisällä siitä, kun he ovat saaneet niihin rahoituspäätöksen Metsäkeskuksesta. Toteutusilmoitus tehdystä työstä pitää jättää viimeistään 14 kuukauden sisällä päätöksestä. Töiden loppuunsaattamiseen ei myönnetä lisäaikaa.

Nuoren metsän hoidon yhteydessä kaadettavan puun on oltava läpimitaltaan vähintää kaksi senttimetriä,kun aiemmin vähimmäismitta oli kolme senttimetriä. Kun rahoitus on myönnetty taimikon varhaishoitoon, ei kohteelle myönnetä enää jälkikäteen pienpuun korjuun korotettua tukea.

Hakemukset ja ilmoitukset sähköisesti

Suositeltavaa on, että sekä rahoitushakemukset että toteutusilmoitukset jätetään sähköisti, esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten järjestelmien kautta. Tämä helpottaa hakemusten käsittelyä ja nopeuttaa päätöksentekoa ja maksatuksia.

Huomioitavaa on, että töitä ei saa aloittaa ennen kuin rahoitushakemus on jätetty Metsäkeskukseen.

Taimikon varhaishoidon tuki on 160 €/ha ja nuoren metsän hoidotuki 230 €/ha. Nuoren metsän hoidon tuki voidaan maksaa korotettuna, jos hoitotyön yhteydessä poistettuja runkoja kerätään vähintään 35 kuutiometriä hehtaarilta. Korotettu tuki on tällöin 430 €/ha.

Hoitamattomuus näkyy äkkiä

Ole yhteydessä omaan metsäneuvojaasi, niin laitetaan raivaussahatyöt ja kemeratukihakemukset vireille. Taimikoiden hoitamattomuus näkyy äkkiä ja raivaustyö on sitä työläämpää ja kalliimpaa, mitä myöhäisempään työn jättää.

Taimikoiden hoitoon käytetyt rahat tulevat aina takaisin monin kertaisesti, sillä hakkuisiin päästään aiemmin, puuta tulee enemmän ja puun laatu paranee.

Meiltä on saatavissa myös ripeää metsurityövoimaa, mikäli itsellä ei ole mahdollisuutta, eikä aikaa raivaustöihin.