vielä ehdit saada mukaan sopivan kohteen vuoden 2018 lentolevitykseen


Kantorahatulojen sijoitusvaihtoehtoja arvioitaessa metsänlannoitus kannattaa nostaa yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Parhaista lannoituskohteista saadaan yleisesti 15-20 %:n korkotuotto, mikä tarkoittaa useiden satojen eurojen lisätuloa hehtaarilta. Metsän lannoitus on hyvä sijoitus!

Lannoittamalla kasvatat tukkia

lannoittamatonKannattavimpia kasvatuslannoituskohteita ovat keski-ikäiset metsiköt (nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät). Näissä kohteissa lisäravinteilla saadaan suurinYaraBela MetsÃsalpietarikasvunlisäys.  Parantunut kasvu kiihdyttää arvokasvua entisestään eli nopeuttaa runkojen järeytymistä tukeiksi. Varttuneemmissa tukkipuustoissa kavunlisäys on lähes kokonaan tukkipuuta ja nopeasti realisoitavissa päätehakkuuna. Päätehakkuuta edeltävä lannoitus tehdään kangasmailla noin 8-10 vuotta ennen metsän uudistamista.

Yhden lannoituskerran vaikutusaika on kivennäismailla 6-10 vuotta, suometsissä ainakin 10-15 vuotta. Yhden typpilannoituksen kasvunlisäys voi olla noin 15 - 25 m3 / ha.

Hyvänä lisänä lannoitusta seuraavana kesänä pääset nauttimaan entistä isokokoisemmista mustikoista ja puolukoista ja yleensäkin runsaammasta marjasadosta!

Kuvaparissa vasemmalla on metsäsalpietarilla lannoitettu puusto ja oikella lannoittamaton.

Boorilannoituksella terveyttä reheville maille

Rehevän, kasvuhäiriöstä kärsivän metsän lannoittaminen on kangasmailla ja usein myös turvemailla kannattavin metsänhoidon investointi. Päijänteen alueella kasvuhäiriöitä tavataan erityisesti rehevissä, kuusivaltaisissa metsissä. Myös kunnostusojitetuilla turvemailla varttuu merkittävä puustopääoma. Turvemailla lannoitus edellyttää usein juuri ojien kunnostamista, mutta on hyvä muistaa että varttuneissa puustoissa ravinteiden lisäys voi olla riittävä hoitotoimi.

Ilman boorilannoitteella tehtävää terveyslannoitusta puiden kasvu on kituliasta ja puuaines vikautuu niin, että hakkuussa korjattavasta tukista huomattava osa menetetään kuitu- ja energiapinoon.

Boorilannoituksella korjataan puutostila ja vapautetaan puut kasvamaan terveinä, entistä nopeammin ja saadaan laadukkaampaa puuta. Ecolan B300 boorilannoitteella vaikutus puustossa näkyy jo lannoituskesänä.
Metsan NP

Ecolan PK3000 tuhkalannoite on uusi, täysiverinen metsälannoite kaikille turvemaille., Se vapauttaa turvemaan kasvuvoiman korjaamalla fosforin-, kaliumin- ja boorinpuutokset.

Klikkaa ja lue lisää lannoitteistalinkkinuoli Ecolan

 

Kuvasta on nähtävissä neulasten selkeä väriero lannoittamattoman ja lannoitetun puun väillä.

Mitä metsänlannoitukseen sijoittaminen maksaa?

Lannoitteiden ja levityksen kustannukset tarkentuvat aina ennen lannoitusajankohtaa, mutta suuntaa antavat hintatiedot ovat:

Typpilannoitus levitettynä noin 400 - 470 €/ha, alv 0 %
Suometsien tuhkalannoitus levitettynä noin 450 - 580 €/ha,. alv 0 %
Boorilannoitus levitettynä noin 300 - 400 €/ha, alv 0 %

Kustannukset ovat verovähennyskelpoisia eli lannoitteiden hinnasta saa pois verotuksessa -30 %.
Terveyslannoituksiin on mahdollisuus saada Kemera-tukea. Avustuksen saanti edellyttää myös neulasanalyysin tekemistä.

Seuraava helikopterilevitys vuonna 2018

kopterin ohjaamo

Metsälannoitus toteutetaan Päijänteen Mhy:n alueella helikopterilevityksenä kesällä 2018. Lannoitteet tilataan talvivarastoille yhteistilauksena alkuvuodesta ja kesävarastoille maaliskuussa 2018. Tilaukset tulee tehdä omalle metsäneuvojalle talvivarastoon tulevista lannoitteista viimeistään vuoden vaihteessa 2017-2018 ja kesävarastotilaukset viimeistään helmikuussa 2018.

Yhteishankkeena metsänomistajien lannoitus hoidetaan kustannustehokkaasti sisältäen suunnittelun, lannoitteiden hankinnan ja levityksen.

Palvelu tarjotaan metsänomistajille avaimet käteen -periaatteella.

Lähde mukaan lisäämään metsäsi tuottoa ja ota ajoissa yhteyttä omaan metsäneuvojaasi!

Lue lisää ajankohtaista tietoa metsälannoituksesta alla olevasta linkistä:

http://www.yara.fi/lannoitus/kasvit/metsa/