Valtuusto linjasi tulevaa vuotta

Valtuusto2 2017Päijänteen Metsänhoitoyhdistysen valtuusto kokoontui maanantaina 4.12.2017 Savutuvan Apajalla Vaajakosken Haapaniemessä. Kokouksen puheenjohtajan toimi Hannu Weijo.

Tärkeimpiä päätettäviä asioita oli vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksusta päättäminen. Ennen varsinaisia kokousasioita tie- ja oja-asiantuntijat Erkki Jalkanen ja Jarmo Ukkonen kertoivat tämän hetken Kemera-tilanteesta tie- ja ojahankkeisiin liittyen sekä uudesta Tietalkkaripalvelusta.

Valtakunnassa metsäalalla vallitseva positiivinen vire on heijastunut yhdistyksen toimintaan ja näkynyt myös metsänomistajien aktiivisuutena. Miltei kaikki ennusteet lupaavat metsäalalle vuodelle 2018 kasvua ja kysynnän paranemista. Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen toiminta-alueella puun kysyntä ja käyttöaste on pitkään ollut erittäin hyvä. Alueemme vaikutuspiirissä on useita sekä kuitu- että tukkipuuta jalostavia yhtiöitä.

Yhdistyksen tulevan vuoden painopisteinä tulee olemaan korkean työn laadun ylläpitäminen ja parantaminen edelleen, metsäomistajien luottamuksen säilyttäminen ja vahvistaminen sekä jäsenmäärän kasvu. Myös puukaupallinen edunvalvonta katsotaan tärkeäksi ja kaiken perustaksi.

Yhdistyksen vuoden 2018 talousarvio päätyy positiiviseen tulokseen ja myös kuluvasta vuodesta ennakoidaan tulevan positiivinen. Jäsenmaksuksi päätettiin jo neljännen kerran peräkkäin tasamaksu 70 €/vuosi. Uusilta jäseniltä peritään lisäksi kertaluonteinen 30 €:n liittymismaksu. Molemmat maksut ovat vähennyskelpoisia metsäverotuksessa. Vuoden 2018 jäsenmaksulaskut lähetetään metsänomistajille tammi-helmikuun vaihteessa.

Kokouksen lopuksi käytiin vilkasta keskustelua Päijänne Biosfäärin tiimoilta. Päijänne brändiksi -hanke on hyväksytty EU-hankkeeksi, joka alkaa 1.1.2018 ja on kestoltaan 12 kk. Hanke on luonteeltaan esiselvitystyyppinen niiltä osin, että siinä kartoitetaan alueen eri toimijoiden tahtotila biosfääristatuksen osalta. Päijänteen Metsänhoitoyhdistys pyrkii varmistamaan metsätalouden kannattavuuden mahdolllisella biosfäärialueella myös jatkossa.