tila-arviota ei tehdä tietokoneen ääressä

Tila arvio1Tila-arvio on dokumentti, joka kertoo metsätilan käyvän arvon mahdollisimman luotettavasti. Maastotyönä tehty arvio varmistaa, että tieto on ajantasaista ja kaikki tilan taloudelliseen arvoon vaikuttavat tekijät tulevat huomioitua.

Lähes jokaiselle metsänomistajalle tulee jossain vaiheessa elämää eteen tilanne, jossa on tarpeen selvittää metsätilan taloudellinen arvo.

”Useimmin meiltä tilataan tila-arvio perunkirjoitusta varten. Arvio tarvitaan yleensä myös metsätilan sukupolvenvaihdosta tai muita omistusjärjestelyitä varten, samoin jos metsätila halutaan pantata lainan vakuudeksi. Myös avioerotilanteissa voi olla tarpeen selvittää tilan arvo ositusta varten”, listaavat Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat Ismo Paukku ja Ossi Hannula.

Tila-arvio kertoo metsätilan taloudellisen arvon mahdollisimman luotettavasti. Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksessä tila-arviot laaditaan niin kutsuttua summa-arvomenetelmää käyttäen.

”Metsätilan arvo koostuu puuston hakkuuarvosta sekä taimikoiden ja maapohjan arvosta. Lisäksi laskelmassa huomioidaan mahdollinen odotusarvo, joka kertoo siitä, millaista tuottoa tilalta on mahdollista saada tulevaisuudessa. Tiedot lasketaan kuviokohtaisesti”, selventää Hannula.

Summa-arvomenetelmässä arvioon tehdään lisäksi tilakohtainen arvoa vähentävä kokonaisarvon korjaus, joka voi olla 0 – 40 prosenttia kokonaisarvosta.

Laskennassa käytettävät puuston hinnat perustuvat Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen puukaupan hintatilastoihin.

Tila-arvio aina maastotyönä      

Paukku ja Hannula painottavat, että Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen laatima metsätila-arvio tehdään käytännössä aina maastotyönä.

”Meiltä kysytään usein, että ettekös te näe tilan arvon suoraan sieltä tietokoneelta. Samoin saatetaan kysyä, että mikä on metsähehtaarin hinta Keski-Suomessa. Mutta ilman arviokäyntiä tällaisiin kysymyksiin ei voi antaa luotettavaa vastausta.”

”Asiaa voisi verrata käytettyyn autoon. Ei autokauppiaskaan lähde arvioimaan Mersun hintaa tietämättä sen vuosimallia, kilometrimäärää tai huoltohistoriaa”, heittää Hannula esimerkin.

Metsänhoitoyhdistykseltä löytyy toki sähköisessä muodossa erittäin kattavasti metsävaratietoja alueen metsänomistajien tiloista.

”Olemassa olevat kuviotiedot, ilmakuvat, vanhat metsäsuunnitelmatiedot tai vaikka Metsään.fi –palvelusta saatava metsävaratieto toimivat hyvinä apuvälineinä, kun tila-arviota lähdetään laatimaan”, sanoo Hannula.

Jos metsätilalla on tuore metsäsuunnitelma, voidaan suunnitelmatietoja joissain tapauksissa käyttää arvion laatimisen perusteena.

”Tällöin puustotiedot päivitetään laskennallisesti nykyhetkeen ja tila-arvioon kirjataan, mihin tietoihin arvio pohjautuu. Me olemme arvion laatijoina vastuussa tietojen oikeellisuudesta jopa tuomioistuimen edessä, joten meidän on aina pystyttävä perustelemaan, mihin arvio perustuu”, muistuttaa Paukku. 

Tila arvio2Arvio metsän mukaan

"Tila-arvion kustannukset metsänomistajalle ovat yleensä 15-20 euroa hehtaarilta. Kustannus on mielestäni varsin kohtuullinen, kun vertaa kuinka isoja taloudellisia päätöksiä tiedon perusteella usein tehdään", muistuttaa kuvassa oikealla oleva Päijänteen Mhy:n asiantuntija Ossi Hannula.

Tila-arviota laadittaessa ammattilainen käy metsätilan jokaisella kuviolla mitaten ja arvioiden metsätaloudelliseen arvoon liittyvät asiat.

”Pelkkä mottimäärä ei läheskään aina kerro metsätilan todellista arvoa”, Paukku sanoo.

Lista asioista, jotka vaikuttavat tilan metsätaloudelliseen arvoon, on pitkä.

”Esimerkiksi sijainti, puuston laatu, taimikoiden kunto, tiestö sekä korjuuolosuhteet ovat asioita, jotka on mahdollista arvioida kunnolla vain maastossa”, kuvailee Hannula.

Juuri tämän vuoksi maastotyönä tehty tila-arvio kertoo metsätilan todellisen arvon luotettavammin, kuin esimerkiksi internetin automaattisovellukset, jotka huomioivat lähinnä puuston määrän.

”Viime vuosina esimerkiksi tiestön ja korjuuolosuhteiden vaikutus tilan arvoon ovat korostuneet. Tämä näkyy myös myyntiin tulevista tiloista maksettavissa hinnoissa. Jos puut ovat korjattavissa ja kuljetettavissa vain talviaikaan, on myös puusta maksettava hinta matalampi”, Paukku havainnollistaa.

Hannula korostaa, että tila-arvio tehdään aina nimenomaan metsän lähtökohdista.

”Se, mitä tarkoitusta varten tila-arvio tehdään, kirjataan arvioon, mutta tarkoitus ei saa vaikuttaa lopputulokseen. Pyrimme aina tekemään arvion mahdollisimman tarkasti parhaan ammattitaitomme mukaan. Mutta pitää muistaa, että arvio on aina arvio. Absoluuttista totuutta ei metsätilan arvosta saada selville millään konstilla.”

Rakennuspaikat ja kaavamääräykset vaikuttavat tilan arvoon

Tila-arviota laadittaessa pyritään selvittämään myös alueella voimassa olevat kaavamääräykset, suojelukohteet tai ympäristötukialueet.

”Kaavamerkinnöillä on merkitystä metsätaloudellisten arvojen kannalta. Jos metsätalouden toimenpiteet edellyttävät esimerkiksi maisematyöluvan hakemista, on tämä kustannuksia lisäävä tekijä metsätaloudessa”, kuvailee Paukku.  

Oma lukunsa ovat metsätilat, jotka sisältävät kaavaan merkittyjä rakennuspaikkoja tai rakennuksia.

”Usein tilalla voi olla esimerkiksi lohkomattomia rantarakennuspaikkoja. Jos asiakas haluaa, niin arvioimme myös rakennuspaikkojen, tonttien tai maaseutukiinteistöjen arvon ja laadimme niistä lausunnot. Tämä onkin selkein vaihtoehto, koska näin metsä sekä mahdolliset rakennukset tai tontit tulevat huomioitua kokonaisuutena.”

”Karkeasti voi sanoa, että neljännekseen laatimistamme arvioista liittyy myös muita kuin metsätaloudellisia arvoja”, Hannula sanoo.

Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksessä tila-arvioita laativat toimihenkilöt ovat erikoistuneet arvioiden laatimiseen ja vastaavat myös metsäkiinteistöjen välityksestä sekä omistusjärjestelyistä.

”Rohkenemme sanoa, että juuri tämä on vahvuutemme. Tunnemme monipuolisesti metsätilan arvoon vaikuttavat tekijät. Meillä on hyvä käsitys myös siitä, millaisin myyntihinnoin metsätilakaupat alueellamme toteutuvat”, miehet muistuttavat.
Tila arvio3

Relaskooppi, maastotietokone ja pitkä käytännön kokemus ovat Ismo Paukun ja Ossi Hannulan tärkeimmät työkalut maastossa tila-arviota laadittaessa.