Metsänomistaja, anna mielipiteesi ja vaikuta päijänne biosfääri -kyselyssä

Jyväskylän ja Lahden ammattikorkeakoulujen hallinnoima Päijänne Brändiksi -hanke pyrkii vahmistamaan ja edistämään Päijänteen alueen kestävää ja vastuullista toimintaa sekä selvittämään edellytyksiä hakea Unescon biosfääristatusta Päijänteen alueelle.

Biosfäärialueella tarkoitetaan aluetta, jolla on ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto sekä rikas kulttuuriympäristö ja elävää elinkeinotoimintaa. Päijänteen alue täyttää Unescon biosfääritunnuksen perustehtävät ja kriteerit eli toiminta alueella on kestävän kehityksen mukaista.

Päijänteen alueen metsät ovat miltei kokonaan mukana joko PEFC tai PFC -metsäsertifiointijärjestelmissä, jotka molemmat edistävät metsien kestävä kehitystä. Metsätalouden harjoittamiseen ja puun menekin edistämiseen meillä on jo nyt työkalut olemassa, eikä biosfääristatuksella saada metsätaloudellisesti lisäarvoa.

Biosfäärialueet ovat muualla maailmassa tärkeitä alueidenkäytön ja kehityksen työvälineitä. Metsänomistajien pelkona onkin, että biosfääritunnusta käytettäisiin myös meillä suojelun ja kaavoituksen työkaluna, jolloin uhkana on alueiden ja metsien käytön lisärajoitukset.

Mitä ajattelet kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta? Mitä mieltä olet Unescon biosfäärialueesta? Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Päijänteen alueen metsänomistaja, kerro näkemyksesi kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta sekä Unescon kestävän kehityksen mallialueesta eli biosfääritoiminnasta. Osallistumalla kyselyyn olet mukana vaikuttamassa Päijänteen alueen kehittämiseen.

Lue lisää Päijänne Biosfääristä:

https://www.propäijänne.fi/paijanteesta-biosfaarialue/hanketietoa/

https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/paijannebrandiksi

PäijänneOravivuorelta

 Näkymä Päijänteelle Oravivuorelta joulukuussa 2016. Kuva: Seppo Lohtander