valtuusto linjasi tulevaa vuottaValtuusto

Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto kokoontui perjantaina 30.11.2018 Varjolan tilalla Laukaassa. Tärkeimpiä käsiteltäviä asioita olivat tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä jäsenmaksusta päättäminen. Myös hallituksen valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi oli esityslistalla. Puhetta kokouksessa johti Erkki Ikonen Toivakasta.

Metsänhoitoyhdistyksen tärkein tehtävä on metsänomistajan edunvalvonta. Edunvalvontaa tehdään monilla eri tavoilla ja rintamilla, mutta kaiken perusta on metsänomistajalähtöisyys. MTK:n jäsenyyden myötä ja MTK metsälinjan kanssa yhdistykset ovat mukana vaikuttamassa muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen, tukijärjestelmiin, palveluihin, kaavoitukseen, riistapolitiikkaan sekä puukauppaedellytyksiin, luonnonhoitoa unohtamatta. Entistä tärkeämpään rooliin on noussut kansainvälinen edunvalvonta ennen kaikkea EU:ssa. MTK:n kautta pääsemme vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon ja huolehtimaan osaltamme siitä, että metsätalouden toimintaedellytykset säilyisivät tulevaisuudessakin.

Vuoden 2018 aikana on vallinnut erinomaisen hyvä puukauppavire ja puun hyvä hintataso. Puukauppaa on käyty vilkkaasti ja puukaupallinen edunvalvonta on ollut tärkeässä roolissa. Puukaupan hyvä vireen ennustetaan jatkuvan myös vuonna 2019.

Positiivinen vire on näkynyt myös yhdistyksen toiminnassa. Kuluvasta vuodesta on tuloksellisesti tulossa kohtuullisen hyvä vuosi. Vuoden 2019 talousarvio päätyy käytännössä 0 -tulokseen.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2019 päätettiin edelleen pitää tasamaksuna 70 €/vuosi. Uusilta jäseniltä peritään lisäksi kertaluonteinen 30 €:n liittymismaksu. Molemmat maksut ovat vähennyskelpoisia metsäverotuksessa.

Hallitukseen valittiin edelleen Kalle Hankamäki Koskenpäältä, Markku Hatakka Hankasalmelta, Matti Ilmonen Toivakasta, Ilkka Laakso Jyväskylästä, Seppo Moilanen Leppälahdesta, Elina Saari Jyväskylästä sekä Heikki Savolainen Laukaasta. Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan.

Valtuustossa aiheutti vilkasta keskustelua Päijänne Brändiksi -hanke, josta kokouksen alussa oli kertomassa projektipäällikkö Niina Rantakari. Valtuusto päätti laatia lausunnon Päijänteen biosfäärialue -hankkeesta.