Valtuuston hyväksyi vuoden 2020 budjetin - jäsenmaksuun kaivattu porrastusValtuustosahalla

Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto kokoontui tiistaina 3.12.2019 Hankasalmen Revontulessa. Tärkeimpiä käsiteltäviä asioita olivat tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä jäsenmaksusta päättäminen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Antero Halinen Jyväskylästä.

Ennen varsinaista kokousta valtuusto vieraili Versowood Oy:n Hankasalmen sahalla Versowoodin aluepäällikkö Matti Rantalan ja sahan tuotantopäällikkö Jukka Toiviaisen vieraina. Mielenkiintoisen sahavierailun jälkeen Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra esitteli valtuustolle Versowoodin sekä sahatavaramarkkinoiden kuulumiset Revontulen kokoustiloissa.

Metsänhoitoyhdistyksen tärkein tehtävä on metsänomistajan edunvalvonta. Edunvalvontaa tehdään monilla eri tavoilla ja rintamilla, mutta kaiken perusta on metsänomistajalähtöisyys. MTK:n jäsenyyden myötä ja MTK metsälinjan kanssa yhdistykset ovat mukana vaikuttamassa muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen, tukijärjestelmiin, palveluihin, kaavoitukseen, riistapolitiikkaan sekä puukauppaedellytyksiin, luonnonhoitoa unohtamatta. Entistä tärkeämpään rooliin on noussut kansainvälinen edunvalvonta ennen kaikkea EU:ssa. MTK:n kautta pääsemme vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon ja huolehtimaan osaltamme siitä, että metsätalouden toimintaedellytykset säilyisivät tulevaisuudessakin.

Vuoden 2019 aikana on puukauppamäärät laskivat n. 19% edellisvuoden huippumääristä ja puukauppa painottui harvennushakkuisiin. Puun hintataso laski edellisvuodesta, mutta on pysytellyt kohtalaisen hyvällä tasolla pitkäajan keskihintoihin nähden.

Päijänteen Mhy:n tulos vuodelta 2019 on budjetin mukainen +/- 0. Valtuuston hyväksymä vuoden 2020 talousarvion ylijäämä on reilun prosentin liikevaihdosta.

Yhdistyksen jäsenmaksuihin vuodelle 2020 valtuusto päätti tehdä pienen korjauksen ensimmäisen kerran metsänhoitomaksun poistumisen eli vuoden 2015 jälkeen. Nyt hyväksytty jäsenmaksumalli on ns. porrastettu tasamaksu, jota metsänomistajat ovat toivoneet. Metsää maks. 20 hehtaaria omistavilla maksu säilyi entisellä tasolla 70 €/vuosi. Yli 20 metsähehtaaria omistavien jäsenmaksu on 95 €/vuosi. Uusilta jäseniltä peritään lisäksi kertaluonteinen 30 €:n liittymismaksu. Molemmat maksut ovat vähennyskelpoisia metsäverotuksessa.

VilleKopra valtuusto

Versowood Oy:n toimitusjohtaja Ville Kopra kertomassa Päijänteen Mhy:n valtuustolle
Versowoodin tarinaa.