Keski-Suomen metsäohjelma on valmis

 

Alueelliset metsäohjelmat vuosille 2021-2025 ovat valmistuneet. Uudet metsäohjelmat kannustavat hyödyntämään ja hoitamaan metsiä monipuolisesti ja samalla turvaamaan niiden monimuotoisuutta. Puuntuotannon ja metsäteollisuuden lisäksi ohjelmissa on kehittämistavoitteita esimerkiksi puurakentamiseen, luonnontuotteisiin ja luontomatkailuun sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Ohjelmien sisältämät toimenpiteet tukevat työllisyyttä, vihreää kasvua ja koronaelvytystä maakunnissa tulevina vuosina.

 

 

Metsien merkitys Keski-Suomen taloudelle on poikkeuksellisen suuri. Metsät työllistävät suoraan 5 900 henkilöä, mikä on suhteellisesti kaksinkertainen määrä verrattuna muuhun maahan. Yksityisiä metsänomistajia on maakunnassamme yli 34 000. 

- Keski-Suomen metsistä hakataan vuodessa keskimäärin alle 90 prosenttia suurimmasta ylläpidettävästä hakkuumäärästä ja vuosittaisesta kasvusta vain 70 %. Puuston määrä kasvaa siis joka vuosi, eli metsät sitovat hiiltä enemmän kuin sitä vapautuu, Keski-Suomen metsäneuvoston puheenjohtaja Pauli Rintala sanoo. 

Vihreää kasvua, osaamista ja innovaatioita

Metsillä on suuri merkitys myös yksittäisille ihmisille ja koronan myötä luontosuhde on entisestään korostunut. Perinteisen metsätalouden ja puunkäytön lisäksi tulee kehittää uusia ja monipuolisia metsään perustuvia tuotteita ja palveluja. Ohjelmien tavoitteena on esimerkiksi lisätä puurakentamista sekä luonnontuotteiden keruuta ja luontomatkailua. Keski-Suomessa kehitetään uusia innovatiivisia tuotteita, jotka pohjautuvat useinkin sellun uusien käyttömuotojen edistämiseen. Metsät nähdään tärkeänä osana ilmastoratkaisua.

Keski-Suomen metsäohjelman kuusi keskeistä kehittämistavoitetta kuvaavat metsien monipuolista käyttöä:

- Metsät kasvavat hyvin ja elinvoimaisina
- Luonnon monimuotoisuutta lisätään ja vesiensuojelua tehostetaan
- Metsiä hoidetaan ilmastokestävästi
- Infra tukee metsien monipuolista käyttöä
- Uusia puupohjaisia tuotteita kehitetään
- Keskisuomalainen metsäluonto tarjoaa mahdollisuuksia

Ohjelmat on valmisteltu laajassa yhteistyössä

Alueellisia metsäohjelmia on valmisteltu työryhmissä, työpajoissa ja verkkokyselyillä viime ja kuluvan vuoden aikana. 

- Keski-Suomessa korostui aktiivisuus ja vuorovaikutus. Yhdessä tekemällä ohjelmasta on saatu maakunnan makuinen. Metsäohjelma siirtyy nyt seuraavaan vaiheeseen eli toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan. Näen, että taimikonhoitotöiden lisääminen, puurakentamisen edistäminen sekä luonnonhoidon edistäminen ovat tärkeimmät ensimmäisenä tehtävät toimenpiteet, toteaa elinkeinopäällikkö Seija Tiitinen-Salmela Suomen metsäkeskuksesta. 

Keski-Suomen metsäohjelma kaudelle 2021-2025 on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja: 

Seija Tiitinen-Salmela
elinkeinopäällikkö
Suomen metsakeskus
p 040 0188218
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pauli Rintala
metsäneuvoston puheenjohtaja
p 040 8381662
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Metsäneuvoston tehtävänä on edistää metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa yhteistyötä. Tehtävää toteutetaan osaltaan alueellisen metsäohjelman kautta, jonka laatiminen, hyväksyminen ja toteutumisen seuranta on metsäneuvoston vastuulla.

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa ja hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä ja valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.