Päijänteen Metsänhoitoyhdistykseen väistyvä valtuusto kokousti viimeisen kerran

 

Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen niin sanottu vanha valtuusto kokousti viimeisen kerran 14.12.2020. Koronatilanteen takia kokous järjestettiin etäyhteyden kautta, mutta se ei estänyt keskustelua ja päätöksentekoa.

 

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja jäsenmaksu sekä uuteen edunvalvontamaksuun liittyvät sääntömuutokset. Lisäksi valittiin Päijänteen Mhy:lle uusi hallitus seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

 

Mhy:n jäsenmaksu laskee

Aiemmin metsänhoitoyhdistys on maksanut jokaisesta jäsenestään jäsenmaksua MTK:lle. Tällä maksulla on katettu MTK:n metsäedunvalvontaa niin kotimaassa kuin EU-tasolla. Järjestöuudistuksen myötä MTK perii jatkossa suoraa metsänomistajilta edunvalvontamaksua, joten metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksua voitiin laskea aiemmin yhdistykseltä perityn MTK:n osuuden verran.

Vuoden 2021 Mhy:n jäsenmaksut ovat 60 € alle 20 hehtaaria metsää omistavilta ja 85 € yli 20 hehtaaria metsää omistavilta. Kun jäsenille alkuvuodesta jäsenmaksulasku postilaatikkoon kolahtaa, näkyy samalla laskulla uutena MTK:n edunvalvontamaksu, joka Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen alueen metsänomistajille on 18 euroa.

Valtuusto piti tärkeänä, että metsänhoitoyhdistykset ovat mukana niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin edunvalvonnassa. Suomalaisen kestävän perhemetsätalouden erityispiirteitä ei aina EU-tasolla ymmärretä ja ilman edunvalvontaa päätöksenteko saattaisi aiheuttaa merkittävää haittaa suomalaiselle metsänomistajalle. MTK on ainoa suomalaisten metsänomistajien asialla EU:ssa oleva organisaatio.

 

Uusi hallitus kaudelle 2021-2022

Valtuusto valitsi Päijänteen Metsänhoitoyhdistykselle uuden hallituksen. Toimikautensa päättävä hallitus sai valtuustolta selkeän luottamuslauseen, sillä uudessa hallituksessa jatkavat Markku Hatakka, Seppo Moilanen, Elina Saari, Matti Ilmonen, Kalle Hankamäki ja Heikki Savolainen. Uutena hallitukseen valittiin Samuel Uusitalo.

 

Juurikääpäriski taimikonhoidossa puhutti

Jo valtuuston kevätkokouksessa käytiin keskustelua juurikäävän leviämisestä kesäaikaisissa havupuutaimikoiden hoitotöissä. Tällä kertaa kokoukseen alkuun olikin pyydetty alustusta aiheesta Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuula Piriltä, joka on tutkinut juurikäävän leviämistä taimikonhoidon yhteydessä syntyvien havupuukantojen kautta.

Tuula Pirin alustuksen ja sitä seuranneen keskustelun pohjalta kävi selväksi, että etenkin isompien taimikoiden hoitotöissä juurikääpäriski on olemassa. Tutkimusten perusteella kesä-heinäkuun raivaukset kannattaa kohdentaa varhaishoitokohteisiin sekä sellaisiin taimikonhoitokohteisiin, joissa poistuma on lehtipuuvaltainen. Päijänteen Metsänhoitoyhdistys kehittää toimintaansa tämän tutkimustuloksen pohjalta.