Metsä on arvokasta ja tuottavaa omaisuutta

mikameitayhdistaa2Hyvin usein metsäomaisuus on perittyä. Toisin kuin ostettu ja omalla rahalla maksettu omaisuus, peritty saattaa tuntua taloudellisessa mielessä vähempiarvoiselta. Tunnearvoja perittyyn metsään taas liittynee enemmän kuin ostettuun.

Oli kummin vain, metsä on arvokasta omaisuutta joka tuottaa vain hyvin hoidettuna. Ja päinvastoin, jos metsän jättää hoitamatta etenkin kriittisimpien kehitysvaiheiden aikana, jää metsän tuotto väistämättä huonoksi hyvinkin pitkäksi aikaa.

Metsänhoitoyhdistyksen tärkein tehtävä on auttaa jäsenkuntaansa metsiensä hoidossa. Asiantuntijamme osaavat kertoa mitä vaihtoehtoja erilaisten metsien hoidossa on tarjolla ja minkälaiseen tulokseen eri keinot johtavat.

Elämän tilanteet vaihtelevat

Metsänhoitoyhdistys tarjoaa jäsenilleen myös erilaisia omaisuudenhoitopalveluita. Asiantuntijoillamme on juuri metsätilojen omistajanvaihdoksiin liittyvää erityisosaamista jota on muualta vaikea löytää. Olipa kyseessä sukupolvenvaihdos, perinnönjako, tila-arvio tai kiinteistön myynti, me autamme. Tarvittaessa teemme metsäsuunnitelman joka antaa tukea päätöksenteolle ja metsän hoidolle.

Puun myynti vaatii osaamista

Puun myyntiin liittyy monenlaisia yksityiskohtia joista on kaupantekohetkellä hyvä olla perillä. Erityisesti pienemmillä metsänomistajilla kaupat eivät ole jokavuotisia, joten omaa käytännön kokemusta ei välttämättä ole.

Metsänhoitoyhdistyksen neuvojat ovat puhelinsoiton päässä valmiina kertomaan hakkuumahdollisuuksista ja kaikesta muusta puukauppaan liittyvästä. Me teemme leimikon ja tarvittaessa hoidamme koko puukaupan ja korjuun metsänomistajan puolesta. Tai metsänomistaja voi halutessaan antaa meille valtakirjan jonka pohjalta kilpailutamme kaupan ostajien kesken.

Metsän uudistaminen päätehakkuun jälkeen on hoidettava hyvin

Metsälain mukaan metsänomistaja on velvollinen uudistamaan hakkaamansa metsän. Asia on nähty tärkeäksi kirjata lakiin, koska useimmiten metsän uudistava metsänomistaja ei pääse nauttimaan työnsä tuloksista, vaan taloudellinen tuotto päätyy jälkipolville.

Me hoidamme uudistusalan muokkauksen ja istutuksen tai vaihtoehtoisesti kylvön metsänomistajan puolesta jos niin halutaan. Tai välitämme taimet ja siemenet jos metsänomistaja haluaa itse tehdä viljelytyöt. Opastamme sopivan puulajin valinnassa ja kaikessa muussa uudistamiseen liittyvässä.

Koulutus ja neuvonta

Metsänhoitoyhdistyksen perinteisimpiä tehtäviä on jäsenkunnan ammattiosaamisen kehittäminen ja ylläpito. Järjestämme erilaisia kursseja ja neuvontatilaisuuksia ajankohtaisista teemoista. Etenkin uudet metsänomistajat saattavat kokea metsäomaisuuden hoitamisen vaativaksi työksi. Sitä se onkin, mutta apu on lähellä.

Yleinen edunvalvonta

Alan toimijoista ainoastaan metsänhoitoyhdistys haluaa että metsänomistaja saa puustaan mahdollisimman korkean hinnan. Metsänhoitoyhdistys on myös kanava osallistua metsäsektorin kansalliseen edunvalvontaan ja koko Suomen kansainväliseen edunvalvontaan EU:n päätöksenteossa.

Tervetuloa Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi!