Kissakoski2Koskisen Oy ja Veisto Oy yhdistävät osaamisensa perinteikkäällä Kissakosken sahalla Hirvensalmella.

Hirvensalmella sijaitsevalla Kissakosken sahalla lyövät kättä kaksi kotimaisen mekaanisen metsäteollisuuden konkaria. Vuosittain 55 000 kuutiota havusahatavaraa tuottavan sahan laitteet, kiinteistön ja henkilöstön omistaa ja sahausliiketoiminnasta vastaa pyörösahakoneiden toimittajana tunnettu mäntyharjulainen perheyhtiö Veisto Oy. Koskitukki-konserniin kuuluva Koskisen Oy hoitaa puolestaan raaka-aineen hankinnan sekä valmiiden tuotteiden myynnin.

”Koskisen Oy on vuokrannut sahalaitoskokonaisuuden Veisto Oy:ltä. Järjestely on alalla harvinainen, muttei ennenkuulumaton”, kertoo Kissakosken sahan johtaja Jani Nypelö.

Vuonna 2013 käynnistyneen yhteistyön lähtökohtana oli merkittävien synergiaetujen saavuttaminen. Tässä onkin Nypelön mukaan onnistuttu.

”Tuotantomme ja liikevaihtomme ovat kasvaneet kaksi ja puoli kertaisiksi. Myös sahan asiakaskunta laajeni kahden kokeneen toimijan yhdistäessä voimansa. Lisäksi raaka-aineen hankinta on tehostunut Koskitukin metsäosaston hoitaessa sitä puolta ammattitaidolla.”

Pieniläpimittainen havutukki raaka-aineena

Kissakosken saha käyttää vuosittain noin 135 000 kuutiometriä pieniläpimittaista tukkipuuta.Kissakoski4

”Se tarkoittaa, että sahan pihalle tulee noin 15 puutavara-autokuormaa puita päivittäin”, konkretisoi Nypelö.

Sahan käyttämästä tukista noin puolet on mäntyä ja puolet kuusta. Kissakoski on erikoistunut pääasiassa latvaläpimitaltaan 10 – 16 senttisten tukkien sahaamiseen.

”Terve- ja pienioksaiset harvennuspuut sopivat raaka-aineeksemme erinomaisesti. Käytännössä tarjoamme vaihtoehdon kuitukokoisen puun jalostukseen.”

”Sujuvaa yhteistyötä”

Noin puolet Kissakosken käyttämistä puista tulee Koskitukin omasta puunhankinnasta ja loput toimituspuuna eri toimittajilta. Yksi toimittajista on Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu, joka on toimittanut Kissakoskelle puita vuodesta 2013 alkaen.

”Yhteistyö Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on toiminut alusta saakka hyvin. Heidän organisaatiollaan on pitkät perinteet puunkorjuussa, joten he osaavat homman”, kertoo toimituskaupoista vastaava Koskitukin hankintaesimies Matti Kauhajärvi.

Sahan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että sovittujen mittojen mukaan katkottua laadukasta puuta saadaan laitokselle juuri silloin kuin sitä on tilattu.

”Sujuvan yhteistyön merkitys Päijänteen yhdistyksen kaltaisten luotettavien kumppaneiden kanssa korostuu tällaisina syksyinä, kun korjuu- ja kuljetusolosuhteet ovat haastavat. Jokainen puukuorma on tärkeä”, Kauhajärvi painottaa.    

Ketterä Kissakoski

Kissakosken sahan asiakkaita ovat sahatavaran teolliset jatkokäyttäjät esimerkiksi puusepän-, talo- sekä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Kissakoski reagoi ketterästi asiakkaiden toiveisiin ja tuottaa juuri asiakkaan käyttökohteeseen sopivia sahatavaraeriä.

”Olemme erikoistuneet kapeiden ja ohuiden saheiden tuotantoon. Asiakkaalle syntyy usein kustannussäästöä esimerkiksi siitä, että heidän ei tarvitse enää itse halkaista tuotteita”, kertoo Nypelö.

Harvennustukeista sahattavassa sahatavarassa on usein runsaasti oksia, mutta ne ovat jopa myyntivaltti tiettyjen asiakkaiden suuntaan.

”Monet asiakkaistamme ovat sitä mieltä, että puussa pitää näkyä oksia. Mutta tietysti oksien pitää olla laadultaan sellaisia, että sahatavara kestää työstön.”

Sahatavarasta noin 70 prosenttia menee vientiin. Tärkeimmät kohdemaat ovat Euroopassa perinteiset sahatavaran ostajat kuten Englanti, Ranska ja Saksa.

”Kiina on nouseva markkina, jonne viedään kuusen lisäksi yhä enemmän myös mäntyä. Pohjois-Afrikassakin on näkyvillä elpymisen merkkejä, mutta siellä markkina on äärimmäisen herkkä häiriöille”, Nypelö muistuttaa. 

Iso konserni tuo etuja

Kissakoski3"Pitkät ja luottamukselliset asiakassuhteet, juuri asiakkaan käyttökohteeseen räätälöity laatu ja mitat sekä toimitusvarmuus ovat kilpailuvalttejamme maailmanmarkkinoilla",sanoo Kissakosken sahan johtaja Jani Nypelö.

 

Kissakoskella ei ole omaa sahatavaran jatkojalostusta, mutta tiivis yhteistyö Koskisen Oy:n muiden yksiköiden kanssa mahdollistaa tarvittaessa jalostuksen.

”Järvelässä sijaitsevassa höyläämössä voimme höylätä myös Kissakosken tuotteita. Lisäksi sahauksen sivutuotteiden hyödyntäminen on joustavaa, sillä konserniin kuuluu muun muassa Suomen ainoa lastulevytehdas”, kertoo Nypelö.

Vaikka Kissakoski on onnistunut nostamaan käyntiastettaan ja kasvattamaan tuotantoaan nopeasti, riittää toimialalla haasteita. Tunnettu tosiasia on, että sahurin kustannuksista 70 - 80 prosenttia muodostaa raaka-aine.

”Jos puun kantohinta nousee kotimaassa, on korotuksia todella vaikea viedä lopputuotteen hintaan, koska kilpailemme maailmanlaajuisilla markkinoilla. Iso haaste kannattavuudelle ovat myös valuuttakurssien muutokset” Nypelö toteaa.

Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ kustannustehokkuuden parantamiseksi on parhaita valtteja kilpailukyvyn ylläpitämisessä.

”Uskon alan tulevaisuuteen, sillä teemme kuitukokoisesta puusta tuotteita, joihin hiili sitoutuu pitkäksi aikaa. Mekaaninen metsäteollisuus on paitsi ekologisesti niin myös kansantaloudellisesti merkittävä toimiala”, muistuttaa Nypelö.

Kissakosken saha

- Omistaja Veisto Oy, Koskisen Oy vuokrannut kokonaisuuden vuodesta 2013.

- Perustettu alun perin 1970-luvulla, Veisto-Rakenne Rautio Oy osti sahan v. 1985.

- Käyttää pieniläpimittaista mänty- ja kuusitukkia 135 000 kuutiota vuosittain.

- Puunhankinnasta vastaa Koskitukki Oy.

- Tuottaa 55 000 kuutiota sahatavaraa.

- Työllistää noin 30 henkilöä.

- Yksikön yhteenlaskettu liikevaihto noin 13 miljoonaa euroa.

- Koskisen Oy työllistää yhteensä noin tuhat henkilöä. Yhtiön liikevaihto v. 2016 oli 264 milj. euroa.

- Koskisen konsernin neljä tuotantoyksikköä ovat: levy-, saha-, talo- ja ohutvaneriteollisuus. Koskitukki vastaa konsernin puunhankinnasta.