ARVIOINTI

- Metsäkiinteistöjen arviot ja lausunnot

- Metsätuhojen tarkastukset ja lausunnot

- Muut todistukset ja lausunnotArvio


Tila-arvio määrittää metsän arvon. Metsäkiinteistön arviota tarvitaan lähes aina, kun kiinteistön omistussuhteissa tapahtuu muutoksia. Näitä muutostilanteita ovat esimerkiksi tilakaupat, lahjoitukset, sukupovenvaihdos- ja perinnönjakotilanteet, tilojen jaot ja yhdistämiset sekä lunastustilanteet. Arviota tarvitaan myös jos kiinteistö kiinnitetään lainan vakuudeksi tai vahingonkorvauksia arvioitaessa.

Päijänteen Metsänhoitoyhdistys tekee sinulle ammattilaisen arvion metsäkiinteistösi arvosta. Arviossa määritellään maapohjat, taimikot, puuston määrät puutavaralajeittain ja hakkuumahdollisuudet.

Arvio perustuu maastossa kerättyihin metsikkötietoihin.

Kiinteistön arvoon vaikuttavat myös puun hintataso, kiinteistöjen markkinatilanne, tilan saavutettavuus (tieolosuhteet), sekä muut mahdolliset taloudelliset arvot.


Huomioithan, että teemme myös perunkirjoituksia ja hoidamme metsäkiinteistöjen välitystä (LKV). Metsätilojen arviot ovat perusta myös näihin.