Metsäenergia


Metsäenergian kysyntä on muutamasta lauhasta talvesta johtuen hiukan hiipunut. Pitkällä tähtäimellä enegiapuun kysyntä elpynee.


Metsäenergian keräämisellä on monia positiivisia vaikutuksia. Sillä pystytään parantamaan metsätalouden kannattavuutta sekä kohentamaan metsänhoidon tilaa, koska etenkin aikanaan hoitamatt jääneet "ryteiköt" saadaan kasvukuntoon. Varsinainen tuotto saadaan silti päätehakkuun yhteydessä tukkipuusta.


Mistä metsäenergiaa saadaan?

HakekasaPääasiallisia energiapuun lähteitä ovat:

• nuoret metsät
– nuoren metsän kunnostukset
– ensiharvennukset
– ylispuuhakkuut

• uudistushakkuumetsät
– hakkuutähde
– vajaatuottoisten metsien puusto

Optimaalisia kohteita hakkuutähteen keräykseen ovat kuusivaltaiset päätehakkuualat.

Pääosa rankapuusta kerätään kohteilta, joissa on havupuun seassa runsas lehtipuusekoitus. Etenkin kohteilla, jotka voidaan korjata kelirikon tai kesän aikana on hyvä kysyntä. Nuoren metsän hoidolla turvataan puuston tuleva kehitys. Nuoren metsän harvennuksen työn toteutukseen on saatavissa valtion maksamaa tukea.Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen kun mietit metsäenergia-asioita

Nuorten metsien kunnostuskohteilta energiapuunkorjuu hoituu metsänhoitoyhdistyksen kautta joko metsurityönä tai energiapuukouralla varustetulla hakkuukoneella. Välitämme myös hakkuutähteitä. Välitämme metsäenergian suoraan loppukäyttäjille, jolloin raaka-aineesta pystytään tilittämään metsänomistajalle kilpailukykyinen hinta.

Ota yhteys toimihenkilöihin

5K8J2246Pääyhteystyökumppanimme metsäenergia-asioissa on Jyväskylän Energia. Mikä onkaan luontevampaa yhteistyötä kuin maakunnallinen energiayhtiö ja alueen metsänomistajat.  Päijänteen Metsäönhoitoyhdistyksen osakkuus Keljonlahden voimalaitoksessa varmistaa metsänomistajien etujen toteutumisen nyt ja tulevaisuudessa.

Haluamme olla metsänomistajan paras edunvalvoja ja kumppani myös metsäenergia-asioissa.


Tutustu Jyväskylän Energian toimintaan

1024x768 Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE

Optimaalisia kohteita kannonnostoon ja hakkuutähteen keräykseen ovat kuusivaltaiset päätehakkuualat.

Pääosa rankapuusta kerätään kohteilta, joissa on havupuun seassa runsas lehtipuusekoitus. Etenkin kohteilla, jotka voidaan korjata kelirikon tai kesän aikana on hyvä kysyntä. Nuoren metsän hoidolla turvataan puuston tuleva kehitys. Nuoren metsän harvennuksen työn toteutukseen on saatavissa rahoitustukea. Niin sanotun Kemera -tuen suuruus vuonna 2011 on Päijänteen Mhy:n alueella omana työnä tehdylle harvennukselle 135 euroa / ha ja ulkopuolisella työvoimalla teetettynä 210,5 euroa / ha. Kemera-laki on muuttumassa, jolloin myös tukitasot ja -ehdot tulevat muuttumaan.

 

Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen kun mietit metsäenergia-asioita

Nuorten metsien kunnostuskohteilta energiapuunkorjuu hoituu metsänhoitoyhdistyksen kautta joko metsurityönä tai energiapuukouralla varustetulla hakkuukoneella. Välitämme myös hakkuutähteitä sekä kantoja. Välitämme metsäenergian suoraan loppukäyttäjille, jolloin raaka-aineesta pystytään tilittämään metsänomistajalle kilpailukykyinen hinta.