Metsänhoitopalvelut

Maanmuokkaus uudistushakkuun jälkeen

Maanmuokkaus ja uudistamistyöt kannattaa tehdä mahdollisimman pian hakkuun jälkeen. Metsänhoitoyhdistyksen kautta saat maanmuokkauksen, vaikka istuttaisit taimet itse. Maanmuokkaus parantaa taimien ensimmäisten vuosien kasvuolosuhteita. Muokattuun maahan istuttaminen on helpompaa ja edullisempaa. Taimet lähtevät myös huomattavasti paremmin kasvuun muokatussa maassa ja saavat kasvukilpailussa etumatkaa muihin kasveihin. Muokkauksella pidetään myös tuholaiset - tukkimiehentäi ja myyrät - loitolla. Yleisin muokkausmuoto on laikkumätästys.

Uuden metsän istuttaminen

istutusvideon linkkikuva

Kun leimikkko eli puunmyyntisuunnitelma on tehty, suunnitellaan samalla myös hakkuun jälkeen tehtävä istutustyö. Jos itselläsi ei ole mahdollisuuttaa istuttaa uutta metsää, niin tilaa metsänhoitoyhdistykseltä ammattitaitoiset istuttajat.

Istutusta voidaan käyttää kaikilla kasvupaikoilla ja se on varmin ja kustannustehokkain uudistamismenetelmä. Paras istutuskausi on keväällä, mutta paakkutaimia voidaan istuttaa läpi koko sulan maan ajan. Kuusentaimia istutetaan aina kivennäismaille ja yleensä istutus on paras vaihtoehto myös turvemailla. Koivut ja männyt yleensä istutetaan, mutta mäntyä voidaan kylvää karuille kangasmaille. Vain kaikkein karuimmilla kankailla ja turvemailla voidaan luottaa luontaiseen uudistamiseen. Siinä alueella jätetään siemenpuita, joiden siemensadosta kasvaa uusi metsä.

Taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito

Uusi Kemera-laki (Kestävän metsätalouden rahoituslaki) astui voimaan 1.6.2015. Uutena tuen piiriin kuuluvana työlajina tuli taimikon varhaishoito. Taimikon keskipituuden pitää olla taimikonhoidon jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä. Taimikon varhaishoidon tuki on 160 €/ha.

Nuoren metsän hoidossa tuen saamisen edellytyksenä on, että jäävän puuston keskiläpimitan on oltava rinnankorkeudelta enintään 16 cm hoitotyön jälkeen. Nuoren metsän hoidon tuki on 230 €/ha. Kaikkiin Kemera-töihin on tehtävä ennakkosuunnitelma ennen töiden aloittamista. Kysy lisätietoja raivaussahatöistä omalta metsäneuvojaltasi.
taimikonhoitovideon linkkikuva

 

Metsän kasvatus- sekä terveyslannoitukset

 Kantorahatulojen sijoitusvaihtoehtoja arvioitaessa metsänlannoitus kannattaa nostaa yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Parhaista lannoituskohteista saadaan yleisesti 15 - 20 %:n korkotuotto, mikä tarkoittaa useiden satojen eurojen lisätuloa hehtaarilta. Lannoituskustannusten verovähennyskelpoisuus parantaa entisestään lannoituksen kannattavuutta.

Terveyslannoituksiin on mahdollisuus saada Kemera-avustusta.

Palvelu tarjotaan metsänomistajalle avaimet käteen -periaatteella.

Lisää ajankohtaista tietoa lannoituksesta löydät alla olevasta linkistä:

http://www.yara.fi/lannoitus/kasvit/metsa/

 

Taimien, siementen ja muiden materiaalien välitys

Tilaa taimet metsänhoitoyhdistykseltä jo puunmyyntisuunnitelman tekemisen yhteydessä. Näin varmistat, että oikeanlaisia taimia on saatavilla, kun istuttaminen on ajankohtaista. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta istuttaa itse, voit samalla varata meiltä istutustyön tekemisen. Omatoimisen metsänomistajan opastamme työn alkuun. Kysy meiltä myös istutusputkia, -vakkoja ja kuokkia.


Metsänhoitoyhdistys on yksi suurimmista taimien ja muun metsänviljelymateriaalin ostajista. Isojen toimitusmäärien ansiosta pystymme tarjoamaan metsänomistajille kaikkia taimilajeja kilpailukykyiseen hintaan.

Kulotus

Kulostus on osa vanhaa hyvää metsänhoitoperinnettä. Kulotus ei korvaa hyvää maanmuokkausta, mutta kulotuksella on metsänhoidollisia eetuja ja monimuotoisuutta lisääviä vaikutuksia.

Kulotuksessa poltetaan valvotusti uudistusalan suurin osa hakkuutähteistä, mahdollinen jättöpuusto ja osa humuksen pintakerroksesta.

WP 20160524 11 17 45 Panorama