METSÄTIET JA -OJAT

Hyvä metsätie tekee leimikostasi ostajia kiinnostavan

Tiekuva 013Hyväkuntoiset metsätiet helpottavat metsäsi hakkuita ja hoitotöitä. Saatat saada leimikollesi paremman hinnan, mikäli tiet ovat kunnossa. Metsänhoitoyhdistys suunnittelee ja toteuttaa tienkunostus- ja rakennushankkeita metsäsi sijaintialueella. Metsätien perusparannuksella tie kunnostetaan taas kulkukelpoiseksi ja puun kuljetukseen sopivaksi. Uutta tietä voidaan tarvita kohteilla, joissa tietä ei vielä ole ja kuljetusmatkat ovat pitkiä ajokuntoisen tien varteen.

Metsätien perusparannukseen voidaan myöntää tukea 50 % ja uuden metsätien tekemiseen 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tukea saa tilojen yhteisinä toteutettaviin tiehankkeisiin yhteismetsiä lukuun ottamatta. Tien tulee olla vähintään 500 metriä pitkä ja tien pitää liittyä saumattomasti tiestöön, jolla metsätalouden ympärivuotiset kuljetukset ovat mahdollisia kelirikkoaikoja lukuun ottamatta. Uuden metsätien kuljetuksista yli puolet ja perusparannettavan yksityistien kuljetuksista yli 30 % pitää olla metsätalouden edellyttämiä kuljetuksia. Tietiheys saa olla enintään 15 m vaikutusalueen hehtaaria kohden.

Kunnostusojitus palauttaa metsäsi kasvukuntoon

Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Kunnostusojituksessa ojat perataan auki ja tehdään mahdollisia uusia ojia, jotta metsän vesitalous saadaan kuntoon. Kysy metsäneuvojaltasi, onko metsätilasi sijaintialueella suunnitteilla yhteisiä ojitushankkeita. Yhteishankkeet laskevat yksikkökustannuksia.

Suometsien hoitoon voidaan myöntää tukea 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista, jos kohde on vähintään 5 hehtaaria. Muutoin tuen määrä on 30 % vähintään 2 hehtaarin kohteilla. Kohteella pitää olla tehtynä välttämättömät taimikonhoitotyöt ja metsätaloudellisesti tarpeelliset hakkuut eikä kohteella saa olla hakkuu- tai hoitotarvetta kasvupaikasta riippuen 5-10 vuoden aikana. Hoitotyön jälkeen puuston tulee kasvaa keskimäärin vähintään 1,5 m³/ha vuodessa.

Metsätie- ja ojitushankkeiden yhteydessä hoidamme myös metsässä tarvittavat hoitotyöt, kuten harvennushakkuut, taimikonhoidon, nuoren metsän kunnostuksen ja lannoituksen. Näin saat metsäsi kerralla tuottamaan.

Meiltä saat arvion töiden kustannuksista ja tilaamasi työn teemme "avaimet käteen" -periaatteella. Teemme myös yksikkölaskelmia.

Metsäteiden rakentamisen ja perusparantamisen, sekä metsäojituksen erityiskysymyksiin vastaavat Erkki ja Jarmo

Sähköpostiosoitteet: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

        Erkki                   Jarmo

   Erkki Jalkanen                                                   Jarmo Ukkonen
   Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa,                       Jämsä, Korpilahti, Luhanka
   Leivonmäki ja Toivakka                                      ja Muurame
   p. 040 520 4224                                                 p. 0400 743 841