Päijänteen Mhy:n puumarkkinakatsaus

linkkinuolilue ajankohtainen puukauppakatsaus

 


Puukauppavihjeet

Puunkuormausta

●Selvitä todelliset myyntitarpeesi
● Kauppa-aika on normaalisti kaksi vuotta, joten huomioi raha-liikenne
● Teetä leimikko etukäteen ja kilpailuta se metsänhoitoyhdistyksen kautta
● Huomioi eri ostajien erilainen katkonta, vaikutus voi olla monta €/m3
● Teetä metsänhoidollisesti tarkoituksenmukaiset harvennushakkuut
● Tukin hintataso on hyvä, estettä puukaupalle ei ole
● Kiinnitä puukaupassa huomiota tarjottuun kuidun hintaan
● Päätehakkuun yhteydessä varaudu tuleviin metsän uudistamiskustannuksiin
●  Hyödynnä menovaraus verotuksessa
● Keskustele ja varmista edelliset asiat metsäneuvojasi kanssa

Metsänomistaja! Muista käyttää maksuton leimaus hyväksesi.

Alla olevassa taulukossa näkyvät eri puutavaralajien keskihinnat sekä hintamaksimit että -minimit Päijänteen Mhy:n alueella ajalta 1.3. - 31.3.2019 Hinnat vaihtelevat leimikoittain. Oman leimikkosi oikean hinnan saat parhaiten selville kilpailuttamalla sen kaikkien ostajien kesken. Hintatilastot kertovat vain keskihinnat, leimikkokohtainen vaihtelu on useita euroja keskihintojen molemminpuolin.

Oman leimikon oikea hintataso kannattaa varmistaa metsänhoitoyhdistykseltä. Lisäksi erikoispuutavaralajeista, pylväät, tyvet, pikkutukit ym, maksetaan huomattavasti peruspuutavaralajeja korkeampaa hintaa. Männyn ja kuusen kokorunkohinnat ovat keskihintoja kaupoista joissa on käytetty puutavaralajikohtaisten hintojen sijaan runkohinnoittelua.
Harvennushinnat eivät sisällä ensiharvennusten hintoja.

Lisätietoja runkohinnoittelusta saa metsänhoitoyhdistyksen neuvojilta.

PÄÄTEHAKKUUT         
KESKIHINTA MAKSIMI 
  MINIMI 
MÄNTY KOKORUNKO 56,4 58,1 54,0
MÄNTYTUKKI 61,8 66,0 57,0
KUUSI KOKORUNKO 57,2 59,0 49,0
KUUSITUKKI 65,4 67,5 57,0
KOIVUTUKKI 46,4 50,0 40,0
MÄNTYKUITU 19,5 25,0 16,0
KUUSIKUITU 21,4 25,0 16,7
KOIVUKUITU 18,6 22,0 16,0

 

HARVENNUSHAKKUUT KESKIHINTA MAKSIMI 
  MINIMI 
MÄNTYTUKKI 54,3 58,0 47,0
KUUSITUKKI 52,0 58,0 48,0
KOIVUTUKKI 39,2 41,0 30,0
MÄNTYKUITU 16,1 18,0 15,0
KUUSIKUITU 16,0 18,0 15,0
KOIVUKUITU 15,1 18,0 13,5

Markkinatiedot ajalta 1.3. - 31.3.2019, lähde mhy:n hintaseuranta

Katso miten helppoa on tehdä onnistunut puukauppa! Laukaalainen metsänomistaja Matti Kankkunen kertoo asian vuosikymmenten kokemuksella