Päijänteen Mhy:n puumarkkinakatsaus

linkkinuolilue ajankohtainen puukauppakatsaus

 


Puukauppavihjeet

Puunkuormausta

●Selvitä todelliset myyntitarpeesi
● Kauppa-aika on normaalisti kaksi vuotta, joten huomioi raha-liikenne
● Teetä leimikko etukäteen ja kilpailuta se metsänhoitoyhdistyksen kautta
● Huomioi eri ostajien erilainen katkonta, vaikutus voi olla monta €/m3
● Teetä metsänhoidollisesti tarkoituksenmukaiset harvennushakkuut
● Tukin hintataso on hyvä, estettä puukaupalle ei ole
● Kiinnitä puukaupassa huomiota tarjottuun kuidun hintaan
● Päätehakkuun yhteydessä varaudu tuleviin metsän uudistamiskustannuksiin
●  Hyödynnä menovaraus verotuksessa
● Keskustele ja varmista edelliset asiat metsäneuvojasi kanssa

Metsänomistaja! Muista käyttää maksuton leimaus hyväksesi.

Alla olevassa taulukossa näkyvät eri puutavaralajien keskihinnat sekä hintamaksimit että -minimit Päijänteen Mhy:n alueella ajalta 1.5. - 31.5.2019 Hinnat vaihtelevat leimikoittain. Oman leimikkosi oikean hinnan saat parhaiten selville kilpailuttamalla sen kaikkien ostajien kesken. Hintatilastot kertovat vain keskihinnat, leimikkokohtainen vaihtelu on useita euroja keskihintojen molemminpuolin.

Oman leimikon oikea hintataso kannattaa varmistaa metsänhoitoyhdistykseltä. Lisäksi erikoispuutavaralajeista, pylväät, tyvet, pikkutukit ym, maksetaan huomattavasti peruspuutavaralajeja korkeampaa hintaa. Männyn ja kuusen kokorunkohinnat ovat keskihintoja kaupoista joissa on käytetty puutavaralajikohtaisten hintojen sijaan runkohinnoittelua.
Harvennushinnat eivät sisällä ensiharvennusten hintoja.

Lisätietoja runkohinnoittelusta saa metsänhoitoyhdistyksen neuvojilta.

PÄÄTEHAKKUUT         
KESKIHINTA MAKSIMI 
  MINIMI 
MÄNTY KOKORUNKO 57,1 60,0 54,0
MÄNTYTUKKI 61,6 62,0 56,0
KUUSI KOKORUNKO 59,3 60,0 58,0
KUUSITUKKI 61,2 63,0 58,0
KOIVUTUKKI 50,2 52,0 42,0
MÄNTYKUITU 22,9 24,0 16,0
KUUSIKUITU 22,5 24,0 16,0
KOIVUKUITU 21,2 22,0 16,0

 

HARVENNUSHAKKUUT KESKIHINTA MAKSIMI 
  MINIMI 
MÄNTYTUKKI 51,8 60,0 46,0
KUUSITUKKI 50,9 60,0 47,0
KOIVUTUKKI 36,0 45,0 30,0
MÄNTYKUITU 18,0 19,0 15,0
KUUSIKUITU 19,1 21,5 16,0
KOIVUKUITU 17,1 19,0 14,0

Markkinatiedot ajalta 1.5. - 31.5.2019 lähde mhy:n hintaseuranta

Katso miten helppoa on tehdä onnistunut puukauppa! Laukaalainen metsänomistaja Matti Kankkunen kertoo asian vuosikymmenten kokemuksella