Päijänteen Mhy:n puumarkkinakatsaus

linkkinuolilue ajankohtainen puukauppakatsaus

 


Puukauppavihjeet

Puunkuormausta

●Selvitä todelliset myyntitarpeesi
● Kauppa-aika on normaalisti kaksi vuotta, joten huomioi raha-liikenne
● Teetä leimikko etukäteen ja kilpailuta se metsänhoitoyhdistyksen kautta
● Huomioi eri ostajien erilainen katkonta, vaikutus voi olla monta €/m3
● Teetä metsänhoidollisesti tarkoituksenmukaiset harvennushakkuut
● Tukin hintataso on hyvä, estettä puukaupalle ei ole
● Kiinnitä puukaupassa huomiota tarjottuun kuidun hintaan
● Päätehakkuun yhteydessä varaudu tuleviin metsän uudistamiskustannuksiin
●  Hyödynnä menovaraus verotuksessa
● Keskustele ja varmista edelliset asiat metsäneuvojasi kanssa

Metsänomistaja! Muista käyttää maksuton leimaus hyväksesi.

Alla olevassa taulukossa näkyvät eri puutavaralajien keskihinnat sekä hintamaksimit että -minimit Päijänteen Mhy:n alueella ajalta 15.5. - 15.6.2018 Hinnat vaihtelevat leimikoittain. Oman leimikkosi oikean hinnan saat parhaiten selville kilpailuttamalla sen kaikkien ostajien kesken. Hintatilastot kertovat vain keskihinnat, leimikkokohtainen vaihtelu on useita euroja keskihintojen molemminpuolin.

Oman leimikon oikea hintataso kannattaa varmistaa metsänhoitoyhdistykseltä. Lisäksi erikoispuutavaralajeista, pylväät, tyvet, pikkutukit ym, maksetaan huomattavasti peruspuutavaralajeja korkeampaa hintaa. Männyn ja kuusen kokorunkohinnat ovat keskihintoja kaupoista joissa on käytetty puutavaralajikohtaisten hintojen sijaan runkohinnoittelua.
Harvennushinnat eivät sisällä ensiharvennusten hintoja.

Lisätietoja runkohinnoittelusta saa metsänhoitoyhdistyksen neuvojilta.

PÄÄTEHAKKUUT         
KESKIHINTA MAKSIMI 
  MINIMI 
MÄNTY KOKORUNKO 59,9 61,0 52,4
MÄNTYTUKKI 67,2 72,0 54,0
KUUSI KOKORUNKO 61,0 66,0 57,6
KUUSITUKKI 68,0 72,0 57,0
KOIVUTUKKI 47,5 52,0 40,0
MÄNTYKUITU 19,9 22,0 17,0
KUUSIKUITU 20,1 26,2 18,5
KOIVUKUITU 20,7 23,0 17,0

 

HARVENNUSHAKKUUT KESKIHINTA MAKSIMI 
  MINIMI 
MÄNTYTUKKI 53,6 59,0 40,0
KUUSITUKKI 55,9 59,0 38,0
KOIVUTUKKI 36,1 42,0 28,0
MÄNTYKUITU 17,7 20,0 13,0
KUUSIKUITU 17,7 20,0 15,0
KOIVUKUITU 17,0 19,0 12,5

Markkinatiedot ajalta 15.5. - 15.6.2018, lähde mhy:n hintaseuranta

Katso miten helppoa on tehdä onnistunut puukauppa! Laukaalainen metsänomistaja Matti Kankkunen kertoo asian vuosikymmenten kokemuksella