Päijänteen Mhy:n puumarkkinakatsaus

linkkinuolilue ajankohtainen puukauppakatsaus  


Puukauppavihjeet

mitta

 

●Selvitä todelliset myyntitarpeesi
● Kauppa-aika on normaalisti kaksi vuotta, joten huomioi raha-liikenne
● Teetä leimikko etukäteen ja kilpailuta se metsänhoitoyhdistyksen kautta
● Huomioi eri ostajien erilainen katkonta, vaikutus voi olla monta €/m3
● Lue tarkkaan eri yhtiöiden sopimusehdot sekä mitta- ja laatuvaatimukset, älä polje omia oikeuksiasi
● Teetä metsänhoidollisesti tarkoituksenmukaiset harvennushakkuut
● Tukin hintataso on hyvä, estettä puukaupalle ei ole
● Kiinnitä puukaupassa huomiota tarjottuun kuidun hintaan
● Päätehakkuun yhteydessä varaudu tuleviin metsän uudistamiskustannuksiin
● Hyödynnä menovaraus verotuksessa
● Keskustele ja varmista edelliset asiat metsäneuvojasi kanssa

Metsänomistaja! Muista käyttää maksuton leimaus hyväksesi.

Alla olevassa taulukossa näkyvät eri puutavaralajien keskihinnat sekä hintamaksimit että -minimit Päijänteen Mhy:n alueella ajalta 1.12. - 31.12.2019 Hinnat vaihtelevat leimikoittain. Oman leimikkosi oikean hinnan saat parhaiten selville kilpailuttamalla sen kaikkien ostajien kesken. Hintatilastot kertovat vain keskihinnat, leimikkokohtainen vaihtelu on useita euroja keskihintojen molemminpuolin.

Oman leimikon oikea hintataso kannattaa varmistaa metsänhoitoyhdistykseltä. Lisäksi erikoispuutavaralajeista, pylväät, tyvet, pikkutukit ym, maksetaan huomattavasti peruspuutavaralajeja korkeampaa hintaa. Männyn ja kuusen kokorunkohinnat ovat keskihintoja kaupoista joissa on käytetty puutavaralajikohtaisten hintojen sijaan runkohinnoittelua.
Harvennushinnat eivät sisällä ensiharvennusten hintoja.

Lisätietoja runkohinnoittelusta saa metsänhoitoyhdistyksen neuvojilta.

 

PÄÄTEHAKKUUT         
KESKIHINTA MAKSIMI 
  MINIMI 
MÄNTY KOKORUNKO 52,5 53,0 48,3
MÄNTYTUKKI 57,3 59,5 48,0
KUUSI KOKORUNKO 52,9 53,4 51,0
KUUSITUKKI 59,2 61,5 53,0
KOIVUTUKKI 44,6 49,0 38,0
MÄNTYKUITU 20,2 23,0 16,0
KUUSIKUITU 20,7 24,0 17,0
KOIVUKUITU 19,3 21,0 16,0

 

HARVENNUSHAKKUUT KESKIHINTA MAKSIMI 
  MINIMI 
MÄNTYTUKKI 49,2 55,0 43,0
KUUSITUKKI 50,9 57,0 45,0
KOIVUTUKKI 37,3 45,0 32,0
MÄNTYKUITU 16,2 18,2 14,3
KUUSIKUITU 16,5 21,0 13,0
KOIVUKUITU 16,0 21,0 13,0

Markkinatiedot ajalta 1.12. - 31.12.2019 lähde mhy:n hintaseuranta

Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat auttavat sinua puukaupassa, jotta se menee sinun kannaltasi parhain päin!