tietalkkari -työkalut vaivattomaan tienhoitoon

tienvarren niittoTarvitseeko metsätiesi uutta mursketta pintaan? Kuka niittäisi pusikoituneet pientareet? Mistä löytyisi lanaaja? Entä tieyksiköinti? Tietalkkari -palvelu vastaa suoraan tiekuntien, tieisännöitsijöiden sekä metsänomistajien tarpeisiin.

Kyse on tiehoitokunnille ja tiesisännöitsijöille suunnatusta Tietalkkari -palvelusta. Sen avulla metsäteiden ja yksityisteiden ylläpito onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti.

Puun kysynnän kasvu yhdessä lämpenevän ilmaston kanssa ovat nostaneet metsäteiden kunnon yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä tehtaiden sujuvan puuhuollon kannalta. Huonosti kantavat tai pusikoituneet metsäautotiet hidastavat ja pahimmassa tapauksessa jopa estävät puukuljetukset kokonaan.

Tietalkkarit -palvelun avulla haluamme ennen kaikkea ennaltaehkäistä ongelmia. Kustannussäästöjä syntyy, kun tien kunto tarkastetaan säännöllisesti ammattilaisten toimesta. Näin hoitotoimet voidaan usein toteuttaa ennen kuin tie vaatii suurempaa remponttia.

Yksi yhteyshenkilö

Tietalkkari -palvelu on suunnattu ennen kaikkea metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden hoitoon. Palvelupaketti räätälöidään Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoiden toimesta tapauskohtaisesti. Tarjoamme kaikki tien kesäaikaiseen kunnossapitoon liittyvät palvelut avaimet käteen -periaatteella.

Tietalkkari -palvelu keskittyy nimenomaan teiden käytännön kunnossapitoon, ei hallinnollisiin tehtäviin. Esimerkiksi tiehoitokunnat ja tieisännöitsijät voivat pyytää meidät maksuttomalle arviokäynnille. Käynnin perusteella teemme esityksen tien tarvitsemista hoito- ja kunnostustoimenpiteistä hinta-arvioineen. Tyypillisimpiä hoito- ja kunnostustoimia ovat murskeen ajo, lanaukset sekä piennarten niitto. Teemme myös tieyksiköintiä.

 

Hoitosopimus tai kerralla kuntoon -projekti

Sora autoTienhoitokunta, tieisännöitsijä tai yksittäinen metsänomistaja voi solmia Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa tietä koskevan hoitosopimuksen. Tietalkkari tarjoaa myös kertaluonteisia nopeasti toteutettavia kunnostusprojekteja. Palvelun avulla yksittäisenkin metsänomistajan on helppo kunnostaa vaikkapa vähälle käytölle jäänyt ja pusikoitunut penkkatie.

Kysy lisää Tietalkkari -palvelustamme Erkiltä tai Jarmolta:

Erkki Jalkanen p. 040 5204224 (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Leivonmäki ja Toivakka)

Jarmo Ukkonen p. 0400 743841 (Jämsä, Korpilahti, Luhanka ja Muurame)